Μουσικοθεραπεια

Μουσικοθεραπεια

Τι είναι η Μουσικοθεραπεία;

Μουσικοθεραπεία είναι ο επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με τη θεραπευτική χρήση της μουσικής και των μουσικών στοιχείων (ήχος, ρυθμός, μελωδία, αρμονία, χροιά, ένταση). Οι συνεδρίες διεξάγονται από έναν καταρτισμένο μουσικοθεραπευτή για την επίτευξη θεραπευτικών στόχων που σχετίζονται με τον ψυχικό, σωματικό, συναισθηματικό, διανοητικό, κοινωνικό, γνωστικό τομέα και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Οι θεραπευτικοί στόχοι στη μουσικοθεραπεία διαμορφώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε ατόμου, ενθαρρύνοντας θετικές αλλαγές στην συμπεριφορά με σκοπό την βελτίωση της ποιότητα της ζωής του.

Μία μουσικοθεραπευτική συνεδρία στο θεραπευτικό μας κέντρο, σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική και η δομή της διαμορφώνεται με βάση τις ανάγκες του κάθε ατόμου. . Για το μουσικοθεραπευτή η μουσική είναι το μέσο για να βοηθήσει τα παιδιά να βελτιωθούν σε κάποιους τομείς όπως:

\

Ανάπτυξη προσωπικότητας/αυτοπεποίθηση

\

Κοινωνικοποίηση

\

Χρήση φαντασίας

\

Αύξηση συγκέντρωσης

\

Βελτίωση λόγου

\

Αύξηση δημιουργικότητας και αυθορμητισμού

\

Βελτίωση των αδρών και λεπτών κινητικών δεξιοτήτων

\

Βελτίωση του συντονισμού ματιού-χεριού

\

Βελτίωση της ικανότητας για ακουστική διάκριση

\

Αύξηση της διάρκειας της προσοχής

\

Βελτίωση βλεμματικής επαφής

\

Βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων

Η εκπαίδευση είναι το πιο ισχυρό όπλο που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να αλλάξεις τον κόσμο.

Νέλσον Μαντέλα

Το θεραπευτικό Κέντρο Κλεψύδρα παρέχει εμπεριστατωμένη αξιολόγηση και θεραπεία σε παιδιά με δυσκολίες και προσφέρει υποστήριξη στο οικογενειακό περιβάλλον.