Εκπαιδευτική Ψυχολογοσ

Εκπαιδευτικη Ψυχολογοσ

Ο/Η Σχολικός/ή Ψυχολόγος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ακαδημαϊκή πορεία ενός παιδιού/εφήβου. Συμβάλλει στη γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα σε συμπεριφορικές, κοινωνικο-συναισθηματικές ανησυχίες και στην ακαδημαϊκή επιτυχία καθώς και στη διασφάλιση ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού σχολικού και οικογενειακού περιβάλλοντος. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στο κέντρο ΚΛΕΨΥΔΡΑ από τη Σχολική Ψυχολόγο στοχεύουν στην αξιολόγηση και διαχείριση: 1) μαθησιακών, 2) συμπεριφορικών, 3) συναισθηματικών και 4) κοινωνικών δυσκολιών για την προώθηση της ακαδημαϊκής επιτυχίας και της κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης του παιδιού/εφήβου.

1. Αξιολόγηση του παιδιού/εφήβου σε σημαντικούς τομείς ανάπτυξης: γνωστικό, αναπτυξιακό, μαθησιακό, συναισθηματικό, συμπεριφορικό, κοινωνικό τομέα για τον εντοπισμό των παραγόντων (π.χ. ατομικοί, σχολικοί, οικογενειακοί) που συμβάλλουν στις δυσκολίες/αδυναμίες αλλά και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του παιδιού/εφήβου.

 • Η αξιολόγηση περιλαμβάνει: κλινικές συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, παρατήρηση, άτυπο μαθησιακό έλεγχο και σταθμισμένα ψυχομετρικά τεστ (WISC-V, WPPSI).

 • Παροχή έκθεσης με πορίσματα, συμπεράσματα και εισηγήσεις.

2. Συμβουλευτική σε γονείς και παιδιά/εφήβους • Σε γονείς, με σκοπό να κατανοήσουν τη φύση των δυσκολιών των παιδιών/εφήβων και τους λόγους που συνέβαλαν στην άμβλυνση αυτών των δυσκολιών και για να τους προταθούν εισηγήσεις για βελτίωση και απάλειψή τους. • Σε μαθητές/ριες, με σκοπό να βελτιώσουν τις κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητές τους και να ενισχύσουν τις θετικές κοινωνικές συμπεριφορές τους.
3. Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης (ατομικά & ομαδικά) για βελτίωση της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής στο σχολείο και στην οικογένεια. • Διαχείριση συναισθημάτων: άγχος, θυμός, φόβος, λύπη, ζήλια κ.ά. • Διαχείριση δύσκολων συμπεριφορών: ανυπακοή, επιθετικότητα κ.ά. • Ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων: δεξιότητες επικοινωνίας, δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και συγκρούσεων • Ενίσχυση αυτοεκτίμησης
4. Επιμορφωτικές διαλέξεις προς τους γονείς

Η εκπαίδευση είναι το πιο ισχυρό όπλο που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να αλλάξεις τον κόσμο.

Νέλσον Μαντέλα

Το θεραπευτικό Κέντρο Κλεψύδρα παρέχει εμπεριστατωμένη αξιολόγηση και θεραπεία σε παιδιά με δυσκολίες και προσφέρει υποστήριξη στο οικογενειακό περιβάλλον.