Υπηρεσιες

Οι Υπηρεσιεσ μασ

Το θεραπευτικό Κέντρο Κλεψύδρα παρέχει εμπεριστατωμένη αξιολόγηση και θεραπεία σε παιδιά με δυσκολίες και προσφέρει υποστήριξη στο οικογενειακό περιβάλλον.

Ειδική Εκπαίδευση

Η ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ), αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού συστήματος, αφού δεν το αντικαθιστά, αλλά το συμπληρώνει, το υποστηρίζει και το ενισχύει. Η μάθηση που παρέχεται στο κάθε παιδί μέσω της ειδικής εκπαίδευσης είναι εξειδικευμένη και ποιοτικά διαφοροποιημένη ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του παιδιού.

Εργοθεραπεία

Εργοθεραπεία είναι η τέχνη και η επιστήμη που βοηθά τους ανθρώπους να διεκπεραιώνουν τις καθημερινές δραστηριότητες που είναι σημαντικές σε αυτούς.

Εργοθεραπεία

Εργοθεραπεία είναι η τέχνη και η επιστήμη που βοηθά τους ανθρώπους να διεκπεραιώνουν τις καθημερινές δραστηριότητες που είναι σημαντικές σε αυτούς.

Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές λόγου, φωνής ομιλίας και μάσησης – κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες, όποια κι αν είναι η αιτία αυτών των διαταραχών: νευρολογική, εξελικτική ή λειτουργική.

Μουσικοθεραπεία

Μουσικοθεραπεία είναι ο επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με τη θεραπευτική χρήση της μουσικής και των μουσικών στοιχείων (ήχος, ρυθμός, μελωδία, αρμονία, χροιά, ένταση). Οι συνεδρίες διεξάγονται από έναν καταρτισμένο μουσικοθεραπευτή για την επίτευξη θεραπευτικών στόχων που σχετίζονται με τον ψυχικό, σωματικό, συναισθηματικό, διανοητικό, κοινωνικό, γνωστικό τομέα και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Μουσικοθεραπεία

Μουσικοθεραπεία είναι ο επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με τη θεραπευτική χρήση της μουσικής και των μουσικών στοιχείων (ήχος, ρυθμός, μελωδία, αρμονία, χροιά, ένταση). Οι συνεδρίες διεξάγονται από έναν καταρτισμένο μουσικοθεραπευτή για την επίτευξη θεραπευτικών στόχων που σχετίζονται με τον ψυχικό, σωματικό, συναισθηματικό, διανοητικό, κοινωνικό, γνωστικό τομέα και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Συμβουλευτική Ψυχολόγος

H ψυχοθεραπεία είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των προβλημάτων ψυχικής υγείας μέσω της συνομιλίας με έναν ειδικό ψυχολόγο. Είναι η θεραπευτική αλληλεπίδραση ή το θεραπευτικό συμβόλαιο μεταξύ ενός εκπαιδευμένου επαγγελματία κι ενός πελάτη (ή αλλιώς θεραπευόμενου), ενός ζευγαριού, μιας οικογένειας ή μιας ομάδας..

Εκπαιδευτική Ψυχολόγος

Ο/Η Σχολικός/ή Ψυχολόγος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ακαδημαϊκή πορεία ενός παιδιού/εφήβου. Συμβάλλει στη γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα σε συμπεριφορικές, κοινωνικο-συναισθηματικές ανησυχίες και στην ακαδημαϊκή επιτυχία καθώς και στη διασφάλιση ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού σχολικού και οικογενειακού περιβάλλοντος.

Εκπαιδευτική Ψυχολόγος

Ο/Η Σχολικός/ή Ψυχολόγος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ακαδημαϊκή πορεία ενός παιδιού/εφήβου. Συμβάλλει στη γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα σε συμπεριφορικές, κοινωνικο-συναισθηματικές ανησυχίες και στην ακαδημαϊκή επιτυχία καθώς και στη διασφάλιση ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού σχολικού και οικογενειακού περιβάλλοντος.

Ομάδες Κοινωνικών Δεξιοτήτων

Οι κοινωνικές δεξιότητες αποτελούν σημείο αναφοράς για τη σχολική, προσωπική και επαγγελματική ζωή των ατόμων. Η απουσία ή η έλλειψη αυτών των δεξιοτήτων μπορεί να οδηγήσει στην απομόνωση, τη σχολική αποτυχία και διαρροή με αποτέλεσμα προβλήματα στη ζωή του παιδιού.

Εγκαιρη Παρεμβαση

Η πρώιμη ανίχνευση είναι υψίστης σημασίας για το μέλλον των παιδιών, επειδή μας επιτρέπει να οργανώσουμε έγκαιρα παρεμβατικά προγράμματα, να στηρίξουμε ψυχολογικά τα παιδιά και τις οικογένειές τους και να προλάβουμε ίσως περισσότερο σοβαρές επιπλοκές.

U

Ανιχνευτικός Έλεγχος

Υλοποιούμε σε συνεργασία με τα νηπιαγωγεία και τους παιδικούς σταθμούς, προγράμματα ανιχνευτικού ελέγχου για δυσκολίες σε παιδιά ηλικίας 0-6 χρόνων.

h

Εντοπισμός Δυσκολιών

Στόχος του ελέγχου είναι να εντοπιστούν έγκαιρα πιθανές γλωσσικές, μαθησιακές και γραφοκινητικές δυσκολίες με σκοπό την αποκατάσταση, πριν από την εισαγωγή των παιδιών στο δημοτικό σχολείο.

Αποτελεσματική Θεραπεία

Το παιδί εντάσσεται σε πρόγραμμα ανάλογα με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει υπό την εποπτεία της Διεπιστημονικής μας Ομάδας.

Επιτυχημένο Παιδί

H έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση είναι ζωτικής σημασίας για την αποφυγή στρεσογόνων συναισθημάτων στο παιδί, για την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και της παρακίνησής του και εν τέλει για την προσωπική του επιτυχία και ευτυχία.

Διαγνωστικα Εργαλεια

Αθήνα Τέστ

Raven’s Test

Α Τέστ

Μεθοδοι Παρεμβασησ

\

Εικονογραφημένη Μέθοδος Μαυρομμάτη (Δυσλεξία)

\

Πολυαισθητηριακό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης Μαθησιακών Δυσκολιών

\

Ειδικό Πρόγραμμα – Διορθωτικής Παρέμβασης Δυσκολιών Μάθησης

\

ABA (Applied Behavioral Analysis)

\

SOS Feeding (Σίτιση με την μέθοδο SOS)

\

Αισθητηριακό Πρόγραμμα (SI)

\

Εναλλακτικές Μεθόδους Επικοινωνίας (PECS, MAKATON, PODD)

\

Πρόγραμμα TEACCH (Δομημένη εκπαίδευση)

\

Φωνολογική ενημερότητα

\

Δυσγραφία

\

Κοινωνικές Ιστορίες

Η εκπαίδευση είναι το πιο ισχυρό όπλο που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να αλλάξεις τον κόσμο.

Νέλσον Μαντέλα

Το θεραπευτικό Κέντρο Κλεψύδρα παρέχει εμπεριστατωμένη αξιολόγηση και θεραπεία σε παιδιά με δυσκολίες και προσφέρει υποστήριξη στο οικογενειακό περιβάλλον.