Ειδικη Εκπαιδευση

Ειδικη Εκπαιδευση

Τι είναι η Ειδική Εκπαίδευση;

Η ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ), αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού συστήματος, αφού δεν το αντικαθιστά, αλλά το συμπληρώνει, το υποστηρίζει και το ενισχύει. Η μάθηση που παρέχεται στο κάθε παιδί μέσω της ειδικής εκπαίδευσης είναι εξειδικευμένη και ποιοτικά διαφοροποιημένη ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του παιδιού.

Η Ειδική Εκπαίδευση που παρέχεται στο κέντρο μας εστιάζεται στην αξιολόγηση και στον εντοπισμό πιθανών αδυναμιών ενός παιδιού, οι οποίες το εμποδίζουν να έχει επιτυχημένη σχολική επίδοση. Η διαδικασία αξιολόγησης της ειδικής εκπαίδευσης γίνεται μέσω σταθμισμένων τεστ και άτυπης αξιολόγησης. Στην συνέχεια, με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δομείται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα μάθησης.

Σε ποιους απευθύνεται η Ειδική Εκπαίδευση;
\

Σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες

\

Σε άτομα με νοητική στέρηση

\

Σε άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές

\

Σε άτομα με ελλειματική προσοχή – υπερκινητικότητα

\

Σε άτομα με προβλήματα συμπεριφοράς

Η εκπαίδευση είναι το πιο ισχυρό όπλο που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να αλλάξεις τον κόσμο.

Νέλσον Μαντέλα

Το θεραπευτικό Κέντρο Κλεψύδρα παρέχει εμπεριστατωμένη αξιολόγηση και θεραπεία σε παιδιά με δυσκολίες και προσφέρει υποστήριξη στο οικογενειακό περιβάλλον.